Nezaradené

Bedrový kĺb v praxi…

Bedrový kĺb v praxi… ➡️O bedrovom kĺbe som už jeden článok napísal. Túto problematiku však pokladám za tak dôležitú, že [...]

Chiroworks Chiroworks

Sedenie za počítačom

Sedenie za počítačom…  ➡️Veľa ľudí v poslednej dobe našťasie už rieši techniku cvičenia️‍♂️, ako správne dvíhať predmety atď., no málokto [...]